Sunday, May 24, 2009

വെണ്ണിലാ കബഡിക്കൂട്ടം


വിഷാദ സർപ്പം
ഉപ്പൂറ്റിയിലേക്ക്
ഊറ്റിയ
വിഷത്തിന്റെ
തണുപ്പ്
ശിരസ്സിലേക്ക്
അരിച്ചെത്തുമുൻപെ
സുബ്രമണ്യപുരത്തെ
കൊട്ടകയിലിരുന്ന്
കബഡിക്കൂട്ടത്തെ
കാണണം

ദുർമരണത്തെ
പ്രണയിച്ചവർക്ക്
മോക്ഷമില്ലെങ്കിൽ
ഹെപ്ടോൺ സ്റ്റേക്കിലെ
യക്ഷിപാലയിൽ നിന്നൊരാത്മാവിനെ
കൂടെ കൂട്ടണം
നാവിലെ വാക്കുകളുടെ
കെട്ടഴിപ്പിക്കണം
വാക്കുകളുടെ
വറുതി തീർക്കണം
ആത്മാവിനെന്റെ
നാവുനൽകണം
അവളുടെ
വാക്കുകൾ
ചുണ്ടിൽ നിറക്കണം

എന്നിട്ട്
മുല്ലൈതൈവീവിലേയും
കിള്ളിനോച്ചിലെയിലേയും
ബോബിനെ
ഗർഭം ധർച്ച്
സ്ഫോടനത്തെ
പ്രസവിക്കുന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യ പറവകളെ
കാണണം
മരണ സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ
വരികൾ
പാടിക്കണം

Saturday, May 23, 2009

നൊസ്റ്റാൾജിയ എഴുത്ത് – അമാവാസി സ്റ്റൈൽ.പൊതിർന്ന
പൊതിയിലെ
എണ്ണയുടെ
പാവം
പിടിച്ച
മണമാണെങ്കിലും
അച്ചനിട്ടൊരു
തെറിവിളിക്കണം.
ക്രൂരനാക്കി
ക്രൂശിക്കാനൊരു
കഥ ചമക്കണം

പുളിവാറലിന്റെ
തിണർത്ത
പാടും
ചുവന്നു
തുറിച്ച
ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന
കണ്ണുകളുമാണെങ്കിലും
ഓർമയിലെ
അമ്മയുടെ
കാരുണ്യത്തെ
വാഴ്ത്താൻ
വരികൾ
കുറിക്കണം
കണ്ണീർ നനഞ്ഞ
ചുമ്പനകളുടെ
കഥമെനയണം

എന്നിട്ട്
അച്ചൻ
ലോഹ്യക്കാരിയെ
രണ്ടാം കെട്ട്
കെട്ടിയതു കൊണ്ട്
അമ്മ
പെഴച്ചു
തേവിടിശ്ശിയായെന്ന്
കവിതകളെഴുതണം
എന്റെ പേരും
അച്ചടിക്കപ്പെടണം.


Sunday, May 10, 2009

എനിക്കൊരു കള്ളനാവണം.

എനിക്കൊരു
കള്ളനാവണം
ജയലളിതയുടെ
അരമന കുത്തിതുറന്ന്
ഒരു ജോഡി
പാദരക്ഷകൾ
മോഷ്ടിച്ചെടുക്കണം
ചോർ ബസാറിൽ
മാലാഖ
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
ചെരുപ്പുമായത്
മാറ്റി വാങ്ങണം
എന്നിട്ട്
ടെഹടാനിലെ
തെരുവോരങ്ങളിൽ
ചെന്ന്
സ്വർഗത്തിലെ
കിടാങ്ങളെ
കണ്ടെത്തണം
അലിയുടെ
മുറിഞ്ഞ
കാലിൽ
ഉമ്മവെച്ച്
സഹറയുടെ
പാദത്തിൽ
ഷൂ അണിയിക്കണം

വിജയ് മല്യയുടെ
ലോക്കറിൽ
നിന്നെനിക്ക്
ഗാന്ധിയുടെ
കണ്ണട
മോട്ടിച്ച്
അതിലൂടെ
ഒരു ദിവമെങ്കിലും
എനിക്ക്
ലോകത്തെ
കാണണം


ചിത്രം:---
http://www.selectspecs.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/gandhi-glasses.jpg

Saturday, May 9, 2009

ഷെഹരിയാർ സ്പീക്കിംഗ്


ആയിരത്തൊന്നു
ഉദയങ്ങളിലും
കഥകളാണ്
ഷെഹറസാദിന്റെ
ശിരസ്സിന്റെ
ആയുസ്സേറ്റിയ
ദൈവമെന്ന്
പാടിപറയുന്ന
പാണൻ കവികളെ

നിങ്ങളെൻ
പ്രണയത്തെ
നിരാകരിക്കുകയും
രതി മോഹങ്ങളേ
നിസ്സാരമാക്കുകയും
ചരിത്രത്തെ
വഴി തെറ്റിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.

അടഞു
കിടക്കുന്ന
അന്ത:പുര
വാതിലിനപ്പുറം
പിറുപിറുക്കപ്പെട്ട
കഥകൾക്കുമപ്പുറം
പുളയുന്ന
ശരീരങ്ങളടെ
ശീൽക്കാരങ്ങളുടെ
കേൾവിക്ക്
നിങ്ങൾ
ഇന്ദ്രിയ
വാതിലുകൾ
കൊട്ടിയടക്കരുത്.

ആയിരൊത്തൊന്ന്
രാവുകൾക്കുള്ളിൽ
ഷെഹറാസാദിന്റെ
നിറഞൊഴിഞ
വയറുകളുടേയും
പിറന്നകിടാങ്ങളുടേയും
സാക്ഷ്യങ്ങളെണ്ണാ‍തെ
കഥകളുടെ
എണ്ണമെടുക്കുന്നവരേ
നിയെന്റെ
പ്രണയത്തിന്റെ
കഥകളെ
മായ്ചുകളയുകയാണ്.

കവിതയുടേയും
കഥകുളുടേയും
ചതഞ്ഞ
പാദങ്ങളിലല്ല
പ്രണയത്തിന്റെ
വിടർന്ന
ചിറകിലാണ്
ജീവിതം
ചലിക്കുന്നതും
ഓടുന്നതും..

Sunday, May 3, 2009

ബാധ


ഷീലയുടെ
പൊക്കിളിൽ
നിന്ന്
നയൻ‌താരയുടേ
മാറിടത്തേക്ക്
അധിനിവേശം
നടത്തിയ
സാമ്രാജ്യത്തമേ

നീ
മേദസ്സു
നിറഞ
എന്റെ
മാ‍ദക
അഭിനിവേശങ്ങളേ
നിന്റെ
സ്ഥൂല
ശരീരം കൊണ്ട്
പുണർന്ന് ശമിപ്പിക്കുക

എന്റെ സായഹ്നങ്ങളിൽ
അയഞ ടി-ഷർട്ടും
മുറുകിയ
ജീൻസുമിട്ട്
നീ എന്നെ
പബ്ബുകളിലേക്കാ-
നയിക്കുക
എന്റെ
അന്തിക്കള്ളിന്റെ
കുപ്പിയിൽ
ബീറും വോഡ്കയും
നിറയ്കുക

എന്റെ
ദ്രുതതാള
നടനങ്ങളെ
നിന്റെ waltz
കൊണ്ട്
അരക്കെട്ടിലേക്കൊതുക്കുക

എങ്കിലും
മുഗൾ ദർബാറിൽ
നൌബത്ഖാനയിൽ
ഹുക്കയുടെ
പുകപടർത്തിനൊപ്പം
ഖുരാനക്കും
കഥകിനും
താളമാവാൻ
മടങ്ങുമ്പോൾ
വന്നേക്കരുത്
അന്നേരത്ത്
നീ കാൽ‌വരിക്കുന്നേറി
സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കൊൾക
ഫോട്ടോ :---http://www.geocities.com/tokyo/shrine/4287/kathak1.jpg

പെഴച്ചു പോവുന്നത്


കൊത്തംകല്ല് കളിക്കുമ്പോ
കുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലുകൾക്കിടയിലൊരു
ചുവന്ന പൊട്ട്.

റെയിൽ വെ
സ്റ്റേഷനിന്റെ
കോണിൽ
ഒരു കുഞ്ഞ്
ഉറുഞ്ചിയെടുക്കുന്ന
മുലയുടെ
വെളുത്ത മസൃണത.

പാടത്ത്
കുനിഞു
കളപറിക്കുന്ന
കറുത്ത ശരീരത്തിൽ
ഉപ്പു കുറുക്കുന്ന
വേർപ്പുചാലിന്റെ
നനവ്.

ഇരുട്ടവുമ്പോ
നേർത്തു
വരുന്ന
അലിയും
ജഗജീത്തും
പങ്കജും

സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ
മോഹം കൊണ്ടും
ഖബറിന്റെ
ഭീതികൊണ്ടും
വഴിനേരെയാക്കാൻ
നോക്കിയ ദൈവമേ.

തിളച്ചു മറിയുന്ന
രേതസ്സ്
വൃക്ഷണത്തിലും
മെലാനിനും
മാംസവും
പെൺശരീരത്തിനും
ഗാലിബിന്റെ
പേനക്ക്
വാക്കുകളും
ഗസലുകൾക്ക്
അൽഫാസും
കൊടുത്തത്
ചതിയായിപ്പൊയിവൻ ചതിയായിപ്പോയി
പടം :---http://www.wishtank.org/img/2008/licsi/lichiban-dress-flowers.jpg